Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από σχολεία της Λέσβου, την περίοδο 2004-2005

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από σχολεία της Λέσβου, την περίοδο 2006-2007

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από σχολεία της Λέσβου, την περίοδο 2007-2008

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από σχολεία της Λέσβου, την περίοδο 2009-2010

Advertisements