…στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου. Στο χώρο αυτό ελπίζουμε να βρείτε υλικό που θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων στο σχολείο αλλά και ιδέες από προγράμματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί ήδη άλλοι συνάδελφοι. Χρησιμοποιήστε το μενού κάτω αριστερά για την πλοήγηση και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Advertisements